سید ارسلان لقمانی هشتم پسرانه،کلاس 81 شعبه تابستانه
خبری ازش نیست !
تاریخچه تحصیلی:
98-99
کلاس 81 | هشتم
97-98
کلاس 204 | هفتم
تاریخچه عضویت در تدریس گروه های آموزشی:
یادبودی ها:
تا به حال یادبودی از ایشان ثبت نشده است!
اخرین پیام های وی در تالار:
تا به حال پیامی از ایشان ثبت نشده است!