صفحه شخصی معاون
علیرضا رضائی معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم و ثبت نظرات خود،باعث دلگرمی ما شوید...
علیرضا رضائی
معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1398/10/18، ساعت 9:48

دستور العمل جشنواره خوارزمی 99-98

علیرضا رضائی
معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1398/10/18، ساعت 9:41

المپیاد نانو

علیرضا رضائی
معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1398/10/18، ساعت 9:40

بخشنامه لیگ علمی پایا

علیرضا رضائی
معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
پنج شنبه 1398/09/07، ساعت 12:49

دستور العمل پنجمین دوره جشنواره المپیاد رویش 

علیرضا رضائی
معاون پایه هشتم - متوسطه اول پسرانه
چهار شنبه 1398/09/06، ساعت 14:15

برگزاری دوره های آموزشی