آموزش: جدول برنامه کلاس های مجازی
تاریخ ثبت: چهار شنبه 1398/07/17، ساعت 9:57
24 11878
جدول برنامه کلاس های مجازی
دوره اول متوسطه پسرانه
98-99
ساعت شروع کلاسنام دبیراسم کلاسکد کلاسلینک کلاسپایه و شعبهروز
18:30رحیمیکلاس علوم هفتم rp1010acsrv1.emamrezaschool.ir/rp10هفتم 3-4شنبه
20رحیمیکلاس علوم هفتم rp1111acsrv1.emamrezaschool.ir/rp11هفتم 1-2
17احمدیکلاس رياضي هشتم rp1212acsrv1.emamrezaschool.ir/rp12هشتم 1-2
18:30احمدیکلاس رياضي هشتم rp1313acsrv1.emamrezaschool.ir/rp13هشتم 3-6
20احمدیکلاس رياضي هشتم rp1414acsrv1.emamrezaschool.ir/rp14هشتم 5
20توکلکلاس رياضي هشتم rp1515acsrv1.emamrezaschool.ir/rp15هشتم 4
17رستمیکلاس رياضي نهم rp1616acsrv1.emamrezaschool.ir/rp16نهم 1-3
18:30توکلکلاس رياضي نهم rp1717acsrv1.emamrezaschool.ir/rp17نهم5-2
18:30رستمیکلاس رياضي نهم rp18 18acsrv1.emamrezaschool.ir/rp18نهم 4
18:30صفی یاریکلاس رياضي هفتم rp2020acsrv1.emamrezaschool.ir/rp20هفتم 1-2دوشنبه
19:45صفی یاریکلاس رياضي هفتم rp2121acsrv1.emamrezaschool.ir/rp21هفتم 3-4
17شاهورانکلاس فارسي هشتم rp2222acsrv1.emamrezaschool.ir/rp22هشتم 3-6
18:30شاهورانکلاس فارسي هشتم rp2323acsrv1.emamrezaschool.ir/rp23هشتم 5
20شاهورانکلاس فارسي هشتم rp2424acsrv1.emamrezaschool.ir/rp24هشتم 1-2
18:30رحیمیکلاس علوم هشتم rp2525acsrv1.emamrezaschool.ir/rp25هشتم 4
      
18:30مظفرکلاس علوم نهم rp2727acsrv1.emamrezaschool.ir/rp27نهم 4-2-5
20مظفرکلاس علوم نهم rp2828acsrv1.emamrezaschool.ir/rp28نهم 1-3
18:30حسن شاهیکلاس فارسي هفتم rp3030acsrv1.emamrezaschool.ir/rp30هفتم 1-2چهارشنبه
20حسن شاهیکلاس فارسي هفتم rp3131acsrv1.emamrezaschool.ir/rp31هفتم 3-4
17حسن شاهیکلاس فارسي هشتم rp3232acsrv1.emamrezaschool.ir/rp32هشتم4
18:30حسینیکلاس علوم هشتم rp3333acsrv1.emamrezaschool.ir/rp33هشتم 1-2
20حسینیکلاس علوم هشتم rp3434acsrv1.emamrezaschool.ir/rp34هشتم 3-6
17حسینیکلاس علوم هشتم rp3535acsrv1.emamrezaschool.ir/rp35هشتم 5
17رفیعیکلاس فارسي نهم rp3636acsrv1.emamrezaschool.ir/rp36نهم 4
18:30رفیعیکلاس فارسي نهم rp3737acsrv1.emamrezaschool.ir/rp37نهم 1-3
20رفیعیکلاس فارسي نهم rp3838acsrv1.emamrezaschool.ir/rp38نهم 5-2
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...
مجتبی حقیقی نیک   هشتم پسرانه ،کلاس 205 شعبه 4
ببخشید امروز کلاس مجازی برگزار میشود
شنبه 1398/08/25، ساعت 20:4
امیر مهدی امیری نژاد   هفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
ممنون ازهمه ی دست اندرکاران ومعلمان گرامی بخصوص آقای صفی یاری
شنبه 1398/08/18، ساعت 19:44
امیرمحمد کشاورز   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
با سلام
بوخشید چرا صدای معلمان گرامی کمه ؟
شنبه 1398/08/18، ساعت 17:48
امیرمحمد کشاورز   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
ممنون از کلاس بندی خوب شما مخصوصا در درس ریاضی
چهار شنبه 1398/08/01، ساعت 18:2
علی رضا احمدی رهنمون   هفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
ببخشید کلاس علوم آیا از ساعت۸ شب است
سه شنبه 1398/07/23، ساعت 17:42
آرمان رضایی   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
کلاس هفتم 2 چه ساعتی داره؟
دو شنبه 1398/07/22، ساعت 18:2
امیررضا ابراهیمی   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
واقعا کلاس ما چند شروع میشه 17 یا شیشو نیم
دو شنبه 1398/07/22، ساعت 16:12
آرش دهقانی   هفتم پسرانه ،کلاس 201 شعبه 1
الان كلاس رياضي ما ساعت چنده 17:00يا 18:30 !!!؟؟
دو شنبه 1398/07/22، ساعت 15:35
آرمان رضایی   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
کلاس ما ساعت 8 داره
شنبه 1398/07/20، ساعت 18:55
آرمان رضایی   هفتم پسرانه ،کلاس 202 شعبه 2
الان کدوم کلاس مجازی داره؟ برای علوم
شنبه 1398/07/20، ساعت 18:33