آموزش: ✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 28 فروردین ماه 98
تاریخ ثبت: شنبه 1398/01/31، ساعت 11:15
0 525

✅ لینک مشاهده مجدد کلاس های مجازی چهارشنبه 28 فروردین ماه 98

♦️ برای دیدن لینک های زیر حتما نیاز به کامپیوتر و ویندوز دارید و باید فلش پلیر و ادوب کانکت نصب کرده باشید .
❓ برای پیدا کردن عدد اسم کلاس خودتون به لینک جدول هفتگی کلاس ها مراجعه کنید

rpclass71http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l6cvixv2rapj/
rpclass72http://acsrv1.emamrezaschool.ir/l101lroaw8dh/
rpclass73http://acsrv1.emamrezaschool.ir/loqh603bu0m4/
rpclass81برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass82http://acsrv1.emamrezaschool.ir/lxkhm8m4qo0u/
rpclass83برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass91برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass92برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
rpclass93برای دریافت فایل به مدرسه مراجعه شود
توجه: شما هم می توانید با ورود به سیستم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید...